Kataloğu Göster Kataloğu incelemek çin tıklayınız.
  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Doğalgazın Depolanması ve Taşınması
Doğalgazın Depolanması ve Taşınması

Doğalgaz başlıca iki yolla taşınmaktadır.

  1. TAŞIMA HATLARI ILE,
  2. LNG ZINCIRI ILE,

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (L.N.G.)

  • Denizyolu taşımacılığı sayesinde doğalgazın geçtiği ülke en aza indirilir.
  • Depolamada bir alternatif olarak kullanılır.
  • Boru taşımacılığından daha temiz bir yakıt oluşmuş olur.
  • Ara teslimatlara gerek kalmaksızın uzun mesafelere taşınabilir.
  • Arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine imkan sağlar.

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (Lng) İthal Terminali

Türkiye'de diğer bazı doğalgaz ithal eden ülkeler gibi doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin ve arz esnekliğinin arttırılması için hem baz yük tesisi olarak çalıştırmak hem de ihtiyaç duyulduğunda pik düşürücü olarak devreye sokulmak üzere marmara ereğlisi'nde lng ithal terminali yapılmıştır.
1994 yılında işletmeye alınan terminalin sürekli enjeksiyon kapasitesi 685.000 m3/saattir.

İzmir Aliağa’daki lng terminali her biri 140 bin metreküp kapasiteli 2 tanktan oluşmaktadır.