Kataloğu Göster Kataloğu incelemek çin tıklayınız.
Tesisat Bilgileri

Tesisatçı Firma Seçimi ve Gaz Tesisatının Yaptırılması

VANDAŞ, kendisine başvuran firmalar içinden aradığı koşulları taşıyanlara, olası problemler nedeniyle müşterilerin sıkıntı yaşamalarını engellemek için, garanti ve taahhütler alarak YETKİ BELGESİ verir. Aboneler yetki belgesi almış bulunan firmalarla görüşüp, kendilerine en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMİ SÖZLEŞME yapmak zorundadırlar.

Bu firma, abonelerin,

  • Projesini çizecek,
  • Çizilen projeyi VANDAŞ’a onaylatacak,
  • Abone ile yapılan resmi sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler ile ilgili mesleki mesuliyet ve montaj all risk sigortasını yaptıracak (en az bir (1) yıllık) ve evrakları VANDAŞ’A teslim edecek,
  • Tesisatını yapacak,
  • Cihazını takacak,
  • VANDAŞ’a kontrol ettirecek,
  • VANDAŞ’dan tesisatın uygunluk belgesini alacaktır.
  • Tesisatçı firma seçilirken firmadan VANDAŞ’ın yetkili tesisatçı firma belgesini ve bu firmanın en az bir MÜHENDİS, bir KAYNAKÇI USTASI ve bir de TESİSATÇI USTASI olmalı ve ustaların yeterlilik belgeleri de bulunmalıdır.

Tesisata Gaz Verilmesi

Aboneler tesisatçı firma kanalıyla VANDAŞ’dan gaz açma randevusu almalıdır. Emniyet ve garanti açısından, gaz açma esnasında; VANDAŞ personeli, tesisatçı firma yetkilisi ve cihazın yetkili servis personeli hazır bulunmalıdır.

Örnek sözleşme için tıklayınız